Viziunea asociatiei este de a deveni un centru de resurse civice pentru comunitatea locală, regională şi transfrontalieră.

Beneficiari:
– copii, tineri si adulti care au nevoie si vor sa contribuie la o schimbare pozitiva a comunitatii in care traiesc
– autoritati locale, judetene si nationale
– companii si organizatii non profit

Tipuri de activităţi.
– Campanii de educaţie ecologică şi atitudine civică
– Proiecte de responsabilitate socială destinate companiilor responsabile, care îşi implică şi angajaţii în activităţi care să aducă un impact real şi de durată în comunităţi şi zone defavorizate.
– Dezvoltarea unei reţele de voluntari – prieteni ai mediului şi persoanelor cu autism sau dizabilităţi
– Campanii de informare, de sensibilizare şi de promovare a unei mai bune înţelegeri a autismului şi a nevoilor persoanelor cu autism.
Urmărim
– Iniţierea /susţinerea unor iniţiative de dezvoltare locală cu focus pe serviciile publice locale şi parteneriatul local care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător.
– Identificarea şi accesarea unor surse de finanţare ce pot contribui la dezvoltarea comunităţii locale şi a societăţii în ansamblul ei.

Denumire entitate nonprofit: Asociatia Prietenii de langa tine
Cod de identificare fiscală: 35152478
Cont bancar (IBAN): RO29CARP019001010543RO01 Patria Bank Sucursala Giurgiu

Share Button